Här kommer två rundor från Dalahoppet på CARLINA och EDWONDO. Det är 130 klass.

CARLINA, ett nedslag. Rev utsprånget i trekombinationen, hon fick inte riktigt plats.

EDWONDO, felfri och placerad!